Przeskocz do treści

Pius IX i La Salette

Do Papieża Grzegorza XVI(1831-46r)jest przepowiednia :-„…De Balneis Etruriaez kąpielisk Etrurii”… Istotnie, przed wstąpieniem na papieski urząd, Cappellari był skromnym majorem mnichów Kamedułów, z owego Camaldolli, w Toskaniistarożytnej EtruriiNazwa rzymska tego regionu brzmiała –„ Balnea”, gdyż obfitowała w gorące źródła kąpielisk…Rzecz ciekawa, że ten Papież założył również Muzeum Etruskie w Stolicy Apostolskiej… Potępił niewolnictwo… Wzmocnił więż z Biskupami… Wprowadzony w błąd przez carskich dyplomatów, ubolewał nad Powstaniem Listopadowym 1830r. w Polsce

Jeszcze większe zastanowienie budzi motto, przypisane setnemu papieżowi z listy Abp.Malachiasza…

100. – Papieżem był Pius IX – (1846 – 1878 r.), z łacińskim mottem  : – „Crux de cruce – Krzyż z krzyża”…

Już w Objawieniu w La Salette, na początku jego pontyfikatu, Matka Boska Bolesna, płacząc nad losem świata, Kościoła, Papieża i ludzi, ujawniła szczegółowo, kolejno, przyszłe losy Papieża – Piusa IX!…Wszystko co było zapisane w Objawieniu z La Salette1846r. wypełniło się w najdrobniejszych szczegółach, rażąco dokładnie!!!. 

monarchowie i rządzący w Europie i Ameryce, zasypywali Piusa IX pochwałami i gratulacjamiRewolucja masońska, zamierzała upoić Papieża kadzidłem uwielbień i związać go rzucanymi do stóp kwiatamiWidząc to, – 7 Stycznia  1847r. Stanisław Koźmian, proroczo pisał z Rzymu, do generała Skrzyneckiego – w Polsce „Entuzjazm dla Papieża, palący się coraz żywszym ogniem, nie daje widzieć tlących się płomieni, pod jego spodem”….Jeden z największych włoskich masonów Mazzini 8 IX 1847r. w liście do Piusa IX pisał :– „ Ojcze św. krokom twoim przypatruję się z niezmierną nadzieją…Nie trać ufności, polegaj na nas… Założymy dla Ciebie Rząd jedyny w Europie…Wzbudzimy dla Ciebie poparcie, ponieważ jesteś godzien rozpocząć tę wielką sprawę…Błagam Boga, aby mi dał siłę przekonania Cię gestem, akcentem i łzami…”.Choć intencje wielkiego agitatora były nieszczere, lecz doskonale udawane, zyskiwał on wiele, mogąc udowodnić ciemnym masom, że nawet Kościół przechodzi już w szeregi rewolucjiTen zawodowy spiskowiec, który żył ze spisków jak inni z malarstwa lub muzyki, ojciec włoskiej rewolucji, której Garibaldi był tylko ramieniem, a Napoleon III i Wiktor Emanuel II, protektorami, w tym samym czasie dawał swym agentom taką instrukcję ; – „Wykorzystujcie każdą okazję do gromadzenia mas, choćby tylko dla okazywania  wdzięczności Papieżowi… Festyny, zgromadzenia, śpiewy, rozbudzają myśli, dając ludowi poczucie siły, stykając go z możnymi z różnych klas społecznych… Współudział możnych jest nieodzowny… Wielkiego Pana nie można ująć względami materialnymi, ale jego próżnością… Dawajcie mu pierwsze miejsca, póki będzie szedł z wami, tak by główny cel wielkiej rewolucji był mu niepoznany… Pokazujmy im zawsze tylko krok pierwszy…Duchowieństwo nie jest wrogie liberalizmowi… Starajcie się więc o jego udział, obiecując wolność i niezależność, a z wami iść będzie…”  Już 6 II 1849 r. Manzzini o swym Liście do Piusa IX, powie :Przeszliśmy dotąd epokę kłamstwa…Kiedy pisałem do papieża, wierzyłem tak silnie, jak wierzę dzisiaj, że koniec papiestwa jest nieodwołalny!!!”… Rewolucjoniści mieli swych pomocników w Lożach masońskich, a nawet w łonie niektórych rządów…Iszy minister Królowej Anglii

lord Palmerston, zaciekły wróg katolików, wysłał do Włoch swego pełnomocnika osłoniętego nietykalnością poselską lorda Minto, który rewoltował Neapol, Florencję i RzymW jego arystokratycznych salonach spotykali się masońscy rewolucjoniści jak : Galetti, Materazzi, Tofazelli, Brunetti, Ciceruacchio, Książe Karol Bonaparte, – ( którego ojciec Lucjan otrzymał będąc opuszczonym na wygnaniu, pałac od Papieża Piusa VII i tytuł księcia Canino…), oraz dziennikarz Sterbinni, który nie mógł darować Piusowi IX amnestii, którą go obdarzyłOstrożny Mazzini nie pokazywał się nigdzie otwarcie, a zbiegowiska ludu coraz częściej przybierały postać buntowniczą, tak że już rok po wyborze 16 VI 1847r. strapiony Papież nie chciał już słuchać śpiewanego pod oknami Kwirynału hymnu na jego cześć, który bardziej przypominał mu swymi słowami, marsyliankę : –„ Otrząśnij się ludu Rzymu, z niegodnego prochu!!!”…Do dawnych wiwatów :-„ Niech żyje Pius IX!!!”, już nieodłącznie dodawano – „Niech żyje Italia i Lud rzymski!!!”, oraz ;- „Precz z Jezuitami i wstecznikami!!!”…

Dzienniki podburzane przez Piotra Sterbiniego, zohydzały coraz częściej otoczenie Papieża, żądając od niego wypędzenia Jezuitów-(jak we Francji przed rewolucją 1789r), równouprawnienia Źydów, kolonizacji rzymskiej Kampanii, jawności Obrad Konsulty!!!…W dzień Nowego Roku 1848, Pius IX, który udał się na przejażdżkę, został zatrzymany przez podpity winem tłum, który wyprzągł konie i pociągnął powóz własnymi ramionami

wykrzykując „ Odwagi Ojcze święty, lud jest z tobą!!!. Jezuitom i wstecznikom śmierć!!!”…Papież zemdlał w powozie, a gdy odzyskał przytomność pytał ; – „ Czy w ten sposób, okrzykami nienawiści do Kościoła chcecie dowieść mi waszej miłości?! Widzę teraz, że po Niedzieli Palmowej, następuje Tydzień Męki Pańskiej!!!”… 

Zaniepokojona rewoltą włoską Austria,latem 1847r. wysyła do Ferrary i Commacchio swój wojskowy garnizon,

zgodnie z 10 art. Traktatu Wiedeńskiego z 1815r10 VIII papież protestuje i austriackie wojska ustępują, ale ta niefortunna okupacja staje się świetnym pretekstem dla masonerii, by wzbudzić nowe manifestacje w całych Włoszech, przeciwko cudzoziemcom i proklamować wojnę, której Pius IX był stanowczo przeciwny!!!… Wcześniej po ogłoszeniu w Paryżu Republiki Francuskiej, tłum masońskich prowokatorów, przypuszcza atak na Dom Jezuitów w RzymieUzbrojeni w topory i wrzącą smołę, ze śpiewem –„ Miserere” i „De profundis”, przedrzeźniając ceremonie pogrzebowe, udali się procesjonalnie, by pogrzebać Jezuitów!!!…Choć demonstracje te powtarzały się ostentacyjnie i wielokrotnie, cywilna Gwardia Narodowa przyglądała się im zupełnie biernie!. Nie pomogła nawet Odezwa Papieska i osamotnieni Jezuici ustąpili pod nieustanną grożbą gwałtu, opuszczając RzymKs. Ximenes który opublikował kilka artykułów przeciwko masonerii, został zamordowany, podobnie jak Arcbp Paryża ks. Affre i papieski Minister Rossi!!!...Na ich miejsce szybko wykreowali się zapowiedziani w Objawieniu z La Salette, żli kapłani jak rewol. kaznodzieja Gavazzi, ks.Ventura, ks.Rosmini, ks.Gioberti i wielu innych!!!…Ster rządów objął adwokat Józef Galetti, zamachowiec na życie Papieża Grzegorza XVI, a który na wskutek amnestii Piusa IX, wyszedł na wolność…Książe Canino, którego przygarnął w nieszczęściu Pius VII , zaogniał rewolucję żądając ustąpienia z Kwirynału Gwardii Szwajcarskiej i zastąpienia jej gwardią obywatelską!!!…Gdy Pius IX potajemnie, w habicie mnicha, opuszczał Rzym-17 XI 1848 r., pojawiła się nagle, nad miastem, nigdy dotąd niespotykana, – Zorza Północna – Polarna, wzbudzając przestrach w ludności, która widziała w tym znaku, zapowiedż nadzwyczajnych klęsk!!!…       Książe Camino, widział zaś w niej, świetną przyszłość, kpiąc sobie nawet :– „Zorza północy to pożegnanie odchodzącej od nas kardynalskiej purpury!!!”                                                                                                                                                                                                          

Tak spełniła się tragicznie i wyjątkowo dokładnie część przepowiedni z La Salette, z 19 IX 1846r.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                zaledwie sprzed dwóch lat, dotycząca Piusa IX, duchowieństwa i możnowładcówZgodnie z przepowiednią Papież musiał wiele wycierpieć, wraz ze swym Kościołem, poddanym tej trudnej próbie i został opuszczony przez sporą część duchowieństwa i wszystkich możnowładców, którzy jeszcze niedawno, prześcigali się w gratulacjach z powodu jego wyboru na Papieża…Gdy Pius IX udał się w dalszą drogę do Getty, gdzie miał stanąć w domu miejscowego Biskupa, ten wyjechał do Neapolu, a służący nie rozpoznając w łachmanach zakonnych Papieża, nie przyjął nieznanych gości, mówiąc im, że Dom biskupi nie jest oberżą i że powinni sobie gdzie indziej szukać schronieniaPapież jeszcze wczoraj tak przesadnie fetowany, zmuszony był szukać sobie przytułku, w zwykłym, obskurnym zajeżdzie, zwanymOgródkiem”-„Giardinetto”, w którym jako Namiestnik Chrystusa, podyktował, z wielkim żalem i bólem ten protest – „Gwałty zadane nam w tych Dniach Ostatnich i nadużycia, zmusiły nas do czasowego odłączenia się od Naszych Dzieci, które zawsze miłowaliśmy i miłować będziemy…W niewdzięczności Naszych Dzieci, uznajemy karzącą nas, Rękę Boga, za  winy nasze…Wobec całego Korpusu Dyplomatycznego, protestujemy, w tych smutnych i bolesnych dniach 16/17 XI 1848r. przeciwko niesłychanemu świętokradztwu i gwałtowi… Oznajmiamy, iż wszystkie Akty, jakie były i będą następstwem tego gwałtu, są żadne i nie mają żadnej mocy, ani znaczenia prawnego. Prosimy o gorliwe modlitwy do Boga i Matki miłosierdzia, za mnie i o przywrócenie pokoju w świecie, a szczególnie w Rzymie, gdzie będzie zawsze moje serce, choćbym w jakimkolwiek punkcie owczarni się chronił…Niech dobry Bóg oddali Swój gniew od nas, od  Rzymu, naszego Państwa i świata”… 

Ucieczka Papieża z Rzymu pokrzyżowała szyki masońskiej rewolucji, bo była wstrząsem dla całego świata!!!…

Współczucie dla Papieża było powszechneWszystkie Państwa europejskie poleciły swym przedstawicielom udać się do GettyTo małe miasteczko-(jak kiedyś Betlejem…), nie widziało w swych murach nigdy takiego ożywienia, jak terazW Rzymie zapanowało takie przerażenie, że kluby masońskie i rząd które z początku udawały obojętność, teraz uznały za właściwe podjęcie negocjacji o powrót Papieża, mimo ekskomuniki którą Pius IX ich obłożył…Francja, Austria i Hiszpania, obiecały w 1849r. pomoc Papieżowi w odzyskaniu władzy świeckiej w Rzymie27IV1849r.do Rzymu wkroczył bez wystrzału, nicejski awanturnik Garibaldii, na czele legionu 1500 ludzi – najemników z : Włoch, Francji, Węgier, a nawet z Polski, by wspomóc rewolucjonistów Mieli oni pomóc bronić miasta przeciwko zmierzającej już w jego kierunku, armii francuskiej, lecz zamiast tego

zajęli się ochoczo grabieżą, dewastacją i paleniem kościołów i klasztorówZambianchi urzędnik rewol. rządu

w rzymskim kościele św. Kaliksta wykonywał polityczne egzekucje!!!…  Każdego dnia mordował w nim po kilkunastu księży i duchownych!!!…Po upadku rewolucji Wiosny Ludów, w jamie wykopanej w rogu ogrodu benedyktyńskiego na Janiculum odnaleziono zmasakrowane ciała ponad 90 zaginionych wcześniej zakonników

Czyż nie spełniły się wtedy, przepowiedziane w La Salette słowa :„ kościoły będą zamknięte i sprofanowane

Kapłani i Zakonnicy będą wypędzeni, a niektórzy z nich zginą śmiercią okrutną. Niejeden porzuci wiarę, a liczba ich będzie wielka, wśród nich znajdą się nawet Biskupi.Władze świeckie i kościelne będą zniesione…”.

7 VI 1849r. Pius IX, jeszcze z Getty, potępił błędy Socjalistów i rewolucyjnych Teologów!!!…Wcześniej, bo   2 II 1849r. wydał Encyklikę – „Ubi Primus”, w której wezwał wszystkich książąt Kościoła, na całym świecie, do zebrania powszechnej Tradycji dot. Wiary w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryji Panny Wysłuchał

Bóg modlitw Papieża i 4 IV 1850r. pozwolił wrócić mu do Rzymu, który przez rewoltę„Wiosny Ludów”1848r.

stracił ponad 20 tys. mieszkańcówNiestety ten spokojny czas, po upadku „Wiosny Ludów”, trwał tylko 9 lat..

Już w 1854r. Papieża zaatakowali masoni, za Dogmat – „O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”!!!… Z pomocą Ojcu świętemu, znowu przybyła Maryja, gdy w 4 lata póżniej, w 1858r. w Objawieniu pasterce Bernadecie Soubirous w Lourdes, we Francji  i cudownym uzdrowieniu syna  cesarza Napoleona III Bonaparte, oraz wielu tysięcy innych chorych, namacalnie Umocniła ten Dogmat Nie tylko świeccy tzw. „intelektualiści” atakowali i podkopywali fundamenty wiary i Kościoła, ale co gorsze nawet wielu -„ otwartych na świat duchownych!!!. Papież musiał wydać dla nich w 1864r. Encyklikę – „Quanta Cura”, do której też dołączył -„Syllabus”, wykaz błędów ówczesnej epoki, w którym już wtedy Socjalizm i Komunizm określił jako – ncji na 30 lat przed rewolucją!, zabronionoiusowi IX, zegorza XVI!„zarazę ludzkości ”!!!…!!!… Ta definicja do dziś wzbudza u ateuszy i „otwartych chrześcijan” wielkie obu-rzenie W Jeszcze teraz w 1985 r. obrzucili obelgami kardynała Ratzingera-(dziś Papieża Benedykta XVI), bo w swym Dokumencie natemat Teologii Wyzwolenia, określił Komunizm jako  – „hańbę naszych czasów”!!!…                   Za parę lat w 1989 r. gdy zmienił się kierunek wiatru historii, oto nagle stało się proroczym, tamto potępienie z 1864 r, na całe 135 lat!!! przedtem, nim „demoludy”- (kraje tzw. demokracji ludowej) będące więźniami owej „zarazy”, zdołały się uwolnić z jej łańcuchów!!!… Pius IX, zwołał Sobór Watykański I , na którym, wobec oporu niewiernych mu i  zbyt już zlaicyzowanych Kardynałów, by móc dalej bronić Kościoła i Wiary, musiał ogłosić Dogmat -„O nieomylności Papieża w sprawach wiary”-(przemawiającego uroczyście –„ex catedra”)

Takie było już odstępstwo duchowieństwa, nad którym, ubolewała Matka Boża w La SaletteZgodnie z Jej wolą, Pius IX, po 1859r.w kolejnej rewolcie nie opuszcza Rzymu, ogłasza się w 1871r.więżniem Watykanu!!!…

W 1870 r. opłacane przez lewacką, światową finansjerę, komando tzw. – „ 1000 czarnych koszul Garibal-diego”, zdobywa i odbiera Papiestwu Rzym i ogłasza upadek Państwa Kościelnego!!!… Dokładnie tak, jakw 1846r. w La Salette, przepowiedziała Maryja, Papież został zdradzony i opuszczony przez ces. Napoleona III Bonaparte!!!...Pius IX, ogłaszając się „więżniem Watykanu”, ratuje dalsze istnienie papiestwaNadal dbał o sprawy Boże i zabiegał w sprawach KościołaPotępił restrykcyjną politykę rządu pruskiego wobec Polski i KościołaKulturkampf”. Przywrócił hierarchię katolicką w Anglii i Niderlandach…Gorliwie popierał Misje. Cechowała go głęboka pobożność i miłosierdzieDo dziś czasy te osnute są zmową milczenia, a nowi pseudo naukowcy i pseudo historycy, z upodobaniem cynicznie i namiętnie, szkalują niewybrednymi, antyklerykalnymi atakami, Kościół tamtej epokiJeden z nich, autor tendencyjnie złośliwej książki o św. Marii Goretti, młody pseudo„naukowiec”- Giordano Bruno Guerii…( który w swych „klerożerczych” atakach nie oszczędzał nawet osoby Ojca św. Jana Pawła II…), w swym prasowym artykule dotyczącym zdobycia Rzymu w 1870r., pisze kłamliwie że :- „…Piemontczycy przybywający z północy do Rzymu w 1870 r., ulokowali swoje kapitały w ziemskich posiadłościach zakonów, w wyniku sensacyjnych spekulacji giełdowych…”.                                                                                                        W rzeczywistości wskutek praw nakazujących konfiskatę dóbr kościelnych Prawa Rattazziego, posiadłości

owe przeszły bez żadnego odszkodowania na rzecz Państwa , którego urzędnicy, wspólnie z superlaickimi spekulantami przybyłymi z całego świata i Europy, byli odpowiedzialni za nowe, niszczycielskiezłupienie Rzymu”-„sacco di Roma,( pierwsze od najazdu na Rzym, wojsk niemiecko-hiszpańskich cesarza Karola V w 1527r.). Burżuazja masońska, która zainicjowała Risogimento, doszedłszy do władzy, wypędziła wszystkich zakonników z ich klasztorów, opactw, pustelni, rozgrabiając najwspanialsze skarbnice cudownych dzieł sztuki, by wystawiwszy je na licytacje za niewielkie kwoty, oddać je do użytku najbardziej nikczemnym ludziom…   Ci zaś skazywali je na zagładę, przez wyburzanie, zamienianie na koszary, więzienia i zakłady dla umysłowo chorych Co ciekawe, najbardziej aktywne i przebiegłe w owym uwłaszczaniu się, okazały się Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami prowadzone przez francuskich, angielskich i niemieckich Źydów Jakoś dziś dziwnie głucho w Organizacjach Żydowskich o jakichkolwiek rekompensatach dla okradzionego Kościoła!!!…

Nienawiść i ślepa antyreligijna zaciekłość owych „ojców ojczyzny”, wyrządziły w ciągu niewielu lat, większe szkody kulturze i naszemu dziedzictwu artystycznemu, niż 500 lat wojen!!!… Na placach Włoch „wyzwolonych z klerykalnego obskurantyzmu”, przygodni sprzedawcy ogrzewali się wrzucając w ogień archiwa Wspólnot zakonnych, lub owijali w nie warzywaKościoły z rozmysłem zmieniano na magazyny solne, by wyziewy soli powodowały samoistne zniszczenie, najwspanialszych starożytnych fresków, których jedyną winą było to, że przedstawiały tematykę religijnąNieliczne, które uniknęły zniszczenia, przekształcano na stajnie dla wojska królewskiegoNa zgliszczach wyburzonych starożytnych kościołów, klasztorów i ogrodów, wznoszono bogate pałace spekulantów giełdowych, budowlanych, handlowych, przemysłowych i pomniki „nosicieli światła i postępu”- j.np., Wiktora Emanuela II, Pałac Sprawiedliwości i inne, reprezentujące tę wandalską burżuazję!!!..

Zadziwiające jest jednak to, że Piusowi IX, – ( Mastai Ferretiemu), któremu Abp.Malachiasz nadał na swej Liście 111 Papieży, motto-„Crux de cruce -Krzyż z krzyża” najwięcej bólu, cierpień, upokorzeń i krzywd wyrządziła włoska Dynastia Sabaudzka, która w swym herbie ma wielki biały krzyż, na czerwonym polu.                                                                W okresie Risorgimento( XIXw.)- walk o zjednoczenie Włoch i uwolnienie spod władzy Papiestwa w Państwie Kościelnym, młody, liberalny król Wiktor Emanuel II, poparł walkę przeciw Kościołowi i papiestwu

Gdy w 1855r. na podstawie nieludzkiej Ustawy masona Rattazziego, konfiskowano dobra kościoła i zarządzano kasatę- (zamknięcie) dużej części Klasztorów i Zgromadzeń religijnych, pewien młody – (40 l.) ksiądz św. Jan Bosco, opublikował drukiem nieduże dziełko z serii pt.-„Czytanki katolickie (wydawanej co miesiąc, od 1853r) Liberalny rząd piemoncki postanowił usunąć je z obiegu, ale nie wykonał tego z obawy przed nagłośnieniem sprawy i udając „tolerancję”, uznał publiczne książeczkę za nieszkodliwy przyczynek wizjonera Istotnie w tym właśnie dziełku, z 1854r.św. Ksiądz z Valdocco  –  Św. Jan Bosco, proroczo przestrzegał króla Emanuela II, powołując się na swój sen i tajemniczą intuicję…        Napisał tam,że:                       „ Władca powinien strzec się firmowania „Prawa” podsuniętego mu, przez ateistyczno-masoński rząd, ponieważ, rodzina tego, kto okrada Boga, zostanie dotknięta cierpieniem i nie doczeka czwartego pokolenia.”

Król Wiktor Emanuel II, prześladowca Piusa IX, zmarł mając zaledwie 58 lat…na złośliwą febrę, w Rzymie, gdzie jego bersalierzy wkroczyli 8 lat wcześniej Jego pierwszy następca Humbert I, zginął w wieku 56 lat, w Monza od strzałów anarchisty Bresciego Drugi następca Wiktor Emanuel III, uciekł nocą z Kwirynału 8. IX. 1943r., a 3 lata póżniej został zmuszony do abdykacji Trzeci następca Humbert II, był królem „tymczsowym” przez mniej niż miesiąc, a przegrawszy Referendum ludowe, musiał zaakceptować bezpowrotne wygnanie Dynastia Sabaudzka nie dotrwała więc do czwartego pokolenia, czyli do 4 następcy tego Króla, – Wiktora Emanuela II, tak surowo napominanego przez proroctwo ks. Jana Bosco!!!…Co wiemy o zagadce historii, którą jak głosi Wiara sam Bóg w ukryciu, ale mocną ręką kieruje, ku celom nam nieznanym???…Czemu mamy wykluczać „a priori”, intuicje świętych, ich wizje i proroctwa, a zawierzać jedynie analizom spekulantów i ideologów, dla których sam fakt istnienia Boga, wzbudza szyderczy uśmiech i alergiczny wstręt i oburzenie?!…

Nie sprawdziły się bowiem dwie największe gafy, dziś tak skrzętnie przemilczane, które w XVIII i XIX w, były wyznacznikami i symbolami epoki Oświecenia

W 1773 r. Voltaire”a idol rewolucji francuskiej, uroczyście przepowiadał, że -: „…W nowej kulturze nie będzie już miejsca dla przesądów chrześcijańskich, bo za 20 lat Galilejczyk zostanie usunięty!!!…”.                            Jego pilny uczeń i wyznawca, niedoszły ksiądz Ernest Renan, bożyszczeXIXw. burżuazji pozytywistycznej, który starał się wysterylizować Chrystusa, sprowadzając Go do roli bezkrwistego głosiciela nieszkodliwej moralności, właśnie w czasie ataku na Piusa IX i uczynienia go „więżniem Watykanu”, w 1872 r. głosił, że – : „Jedność katolicyzmu jest niemożliwa do utrzymania, bez władzy świeckiej. Nieuchronną konsekwencją zasiadania króla Włoch Wiktora Emanuela II na Kwirynale, będzie odejście Papieża i na zawsze Papiestwa… Jest bowiem rzeczą pewną, iż następca Piusa IX opuści Rzym i rząd włoski, przy poparciu Niemiec, osadzi na Watykanie antypapieża, który pociągnie za sobą większą połowę Kościoła…”. Gołym okiem widać jak„trafne” były te opinie „miarodajnych proroków” i specjalistów rewolucji i Oświecenia, którzy z tak ślepą determinacją, za wszelką cenę chcieli uśmiercić Boga, zapominając o maksymie, że : – „ Kto poślubia świat i jego wróżbiarzy zostaje wdowcem…” i o1000 letniej Zakonu Kartuzów że : – „… Stat Cruz dum, volvitur orbis  –  Krzyż stoi niewzruszenie, choć świat się kręci”.  W tych tragicznych czasach, w których stare święta chrześcijańskie zastąpiono świeckimi,  Dekalog – Statutem, procesje kościelne-defiladami wojskowymi, Ewangelie i Kazanie na Górze – dobrymi uczuciaminakaz ascezy –wzorowym obywatelem,  a świętych –  tzw. „autorytetami” , jak np.:- Garibaldi, Wiktor Emanuel II,  Manzini  i Cavour,ten młody i nieustraszony ksiądz z Valdocco ŚwJan Bosco odważył się propagowanym szkołom publicznym – laickim, liberalnym, ateistycznym i antyklerykałlnym, zaproponować swoje szkoły, nazwane szkołami – „światła”, tzw. –oratoria”. Głosił, bowiem, że: „…nie można głosić, się braćmi, gdy nie uznaje się… wspólnego Ojca”…                                                             Ks. Jan Bosco, miał 33 lata, gdy w 1848 r. podczas „Wiosny Ludów”, Papież Pius IX, uciekał z Rzymu               W 1870 r, gdy bojówki „czarnych koszul” Garibaldiego wraz z piemonckimi wojskami, zjednoczonych Włoch  zabierały Ojcu św. Piusowi IX, Państwo Kościelne, i uczyniły go „więżniem Watykanu”, miał 55 lat…                    W 1898r. sekretarz św. księdza z Valdocco- Jana Bosco, G.B. Lemoyne, wydał o nim 19 tomową biografię pt.- „ Memoire  biografiche  di  don Giovanni Bosco”, w której ukazano prawdziwe oblicze „Risorgimento”, tak przemilczane, bo niepoprawne politycznie, widziane, ze strony umęczonego i skrzywdzonego KościołaW Marcu 1861 r, gdy Wiktor Emanuel II został ogłoszony królem Włoch,  św. J. Bosco napisał w 1 numerze swego pisma – Letture catoliche”, apel do katolików ; -„…Wydaje się walkę Głowie Kościoła, aby zniszczyć, jeśli to będzie możliwe, sam Kościół i uczynić Włochy protestanckimi.  Pełnymi garściami drwin, pomówień, szyderstw i wzgardy obrzuca się Papieża i Kościół…W takiej wojnie, która jest wojną przeciw Bogu i ludziom, wszyscy prawdziwi katolicy, niechaj łączą się w obronie Papieża, a więc Religii Katolickiej ”…                              Ten majowy numer z 1861r-„Dziennika z Valdocco”, był jeszcze rozprowadzany, gdy Książę Cavour zachorował  i  6 Czerwca o świcie zmarł, mając zaledwie 51 lat Nagła i przedwczesna śmierć dosięgła go właśnie wtedy, gdy świętowano to zjednoczenie, którego Książę był zręcznym i pozbawionym wszelkich skrupułów „tkaczem”Czy to nie był – „ Digitus Dei – palec Boży”,- wyrok z wysoka ???!!!… Cavour zmarł na malarię, której nabawił się w rejonie Vercelli, w Leri, gdzie jego ród miał pola ryżowe, na ponad 1000-ha. hektarów!!!… Tereny te, jego ojciec Camil Cavour, nabył, kiedy żołnierze Napoleona Bonaparte, odebrali je zakonom, m.in. Cystersom!!!…Tak powstawały te fortuny nuworyszy!!!… Zupełnie podobnie, jak dziś!!!… Zasada ks. J.Bosco nie dopuszczała wyjątków ; –  nie tylko przywłaszczenie, lecz również nabywanie skradzio-nych Kościołowi dóbr, niosło przykre konsekwencje dla geszefciarzy i nabywców owoców grabieżyGdy w 1861r. nowy rząd uwięził 70 biskupów, oraz setki księży, a na Południu Włoch, wyrzucił na bruk ponad 12 tysięcy zakonników i zakonnic i buńczucznie zwrócił się do Kościoła w Turynie, aby ten przyłączył się do obchodów świąt państwowych – 2 Czerwca, dla uczczenia Jedności narodowej, duchowieństwo odmówiło Wtedy, w ramach represji, Cavour nakazał, aby żadne władze państwowe nie uczestniczyły w procesji Corpus Domini – Bożego Ciała przewidzianej na 30 MajaI oto właśnie wieczorem, 29 Maja, Książę Cavour, cieszący się bardzo dobrym zdrowiem, został nagle dotknięty omdleniem i był jak martwy 2 Czerwca, podczas gdy w całym nowym Królestwie, trwały uroczystości państwowe, dla uczczenia Zjednoczenia Włoch, Książę, miast odbierać najwyższe honory, zaszczyty i burzliwe oklaski, czuł się coraz gorzej i 6 Czerwca, w Oktawie Bożego Ciała i w  rocznicę Cudu Eucharystycznego w Turynie  i  dokładnie w godzinie jego zdarzenia,  przeszedł do wiecznościCóż za zbieg okoliczności Wstąpił już na najwyższy szczebel drabiny społecznej kariery, gdy nagle, ręką Wszechmocnego, został pchnięty do grobu, gdy minęło zaledwie 6 m-cy, jak pytał w Parlamencie – : „Czy wiecie, co będzie za 6 m-cy?”… Myślał wówczas o obietnicy objęcia w posiadanie Rzymu, tymczasem, po upływie tego okresu, zszedł z tego świataWyzwaniem nad którym warto się zastanowić, jest to ; – „ czy mylili się ci święci, którzy widzieli historię – „ sub secie aeternitatis”- pod kątem wieczności”???…

Ks. Bosco, by przeszkodzić przyjęciu masońskiej, bezbożnej Uchwały Ratazziego- ( zarządzającej konfiskatę mienia kościelnego i kasatę Zakonów ), nie bał się przekazać swych proroczych ostrzeżeń, do samego pałacu królewskiego

Potwierdzone są, wiadomości o Jego proroczych snach, które miały zwiastować … – : „  wielką żałobę na dworze Króla!!!…”.Gdy Król Wiktor Emanuel II, nie chciał powstrzymać realizacji Uchwały Ratazziego, wydarzenia zakończyły się w sposób nieubłagany i okrutny. W ciągu 4 m-cy, Król utracił matkę, żonę, brata i syna!!!…W tak krótkim czasie otworzyły się 4 groby, dla najbliższych członków, jego rodziny!!! …                      Po tym niezwykłym zdarzeniu, obrzucony obelgami ze strony liberałów i masonów, ks.Bosco, powiedział, że „Ograniczyłem się tylko do wypełnienia swego obowiązku, jako dobry poddany, ostrzegając Króla o grożącym mu niebezpieczeństwie”…Ostrzegał go również wtedy, gdy jako Król Włoch osiadł w Rzymie, przypominając mu stare przestrogi rzucane przez władców z tej samej Dynastii Sabaudzkiej, na każdego, uzurpującego sobie dobra Kościoła, mówiąc– „ Kwirynał zabrany Papieżowi, nie przyniesie szczęścia Królowi !!!” … 9 I 1879 r. Król Wiktor Emanuel II, zmarł nie mając jeszcze 58 lat, podobnie jak Cavour, na malarię, której nie nabawiłby się, gdyby nie zapragnął zasiąść, na 7wzgórzach RzymuDo dziś pokutuje zakłamana historia o „bohaterze”Garibaldim, który „jednoczył i wyzwalał” Italię, spod obcej okupacji, narzuconej rzekomo przez Papiestwo !!! …